Sen: Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem, a předává živou víru z generace na generaci.

Hodnota Společenství

Přejeme si, aby „Rok mládeže“ ve sborech započal touhu po hlubším společenství napříč generacemi. Chceme se vzájemně povzbuzovat k tomu, aby v místních sborech vznikal prostor, kde spolu můžeme jako mladší a starší generace neformálně hovořit, více se poznat, mít zájem a učit se jeden od druhého.

Hodnota Učednictví

Nechceme však zůstávat jen u společenství. Věříme, že větší propojení napříč generacemi by mělo vést k prohloubení zájmu o učednictví. V souvislosti s rokem mládeže tedy chceme hovořit i o tom, co znamená být učedníkem Ježíše Krista. Chceme hledat možnosti, jak předávat vášeň pro Krista dalším generacím.

Na cestě 2018

Uvědomujeme si, že podobné záměry jsou během na delší trať.
V roce 2018 bychom rádi viděli změnu ve 4. oblastech.

  1. Každý sbor hledá nové cesty k hlubšímu společenství napříč generacemi.
  2. Každý sbor přemýšlí, jaké klíče (zodpovědnosti) svěřit mladým lidem v místním sboru.
  3. Každý sbor má ve svém presbyterstvu člověka, který „dýchá“ pro mládež a mladé lidi.
  4. Ve sborech se začíná hovořit o předávání z generace na generaci. Rodiče vidí svoji roli duchovních vedoucích pro své děti, lidé začínají rozumět svému zapojení do procesu učednictví.

Zhodnocení stavu

Průvodní dopis k roku mládeže

7 charakteristik „Církev pro mladé“
(zhodnocení, materiál pro presbyterstvo a tým vedení mládeže)

Praktické nápady a inspirace k prohloubení společenství a učednictví

Kdo dnes přijde na večeři

Svěření klíčů

Cesty k učednictví

Učednictví PDT (Dave Patty)

Listy Timoteovi /verze vedoucí/ verze student/ (učednický materiál nejen pro studenty Louče)

Průvodcem vedoucímu mládeže /bude dodáno později/

Víkendový pobyt /bude dodáno později/