V letech 2015 – 2017 prošlo vzděláváním Louče 1 více než 100 mladých lidí.  Z toho důvodu jsme se rozhodli připravit v roce 2018 navazující vzdělávání pro jeho absolventy. Tento projekt jsme nazvali Timoteus 1.1.1 Chceme se učit odvaze, disciplíně, charakteru a identitě Božího služebníka podle vzoru, který zanechal apoštol Pavel mladému Timoteovi. Proč 1.1.1? Chystáme 3 víkendy různého zaměření, včetně výjezdu na Slovensko.

Vize Timoteus 1.1.1 zůstává stejná, jako byla u Louče 1.

– být pokolením těch, kteří hledají Boží tvář (podle Žalmu 24,6),

– přiblížit mladé lidi k Ježíši a nasměrovat jejich životy ke službě.

Termíny:

19. – 21. 1. 2018 (CB Hrádek)

  • odvaha, disciplína, charakter a identita Božích služebníků
  • worskohopy praktických dovedností pro službu

23. – 25. 3. 2018 ( Frýdlant nad Ostravicí)

The Movement – konference pro ty, kterým záleží na mladé generaci. V sobotu bude připraven inspirativní výjezd do muzea Moravských bratří s průvodci a diskuzí, protože nevýznamní lidé mohou dělat významné věci pro Boží království!Součástí nedělního programu budou workshopy, ve kterých se budete moci dozvědět o tajemných programech jako REGROUP, M4, Alfa pro mládež, Discovery Bible Study, Každý muž bojovníkem, a mnoho dalších. Akci připravuje Křesťanská akademie mladých.

27. – 29. 4. 2018 (Výjezd na Slovensko)

Uvědomujeme si, že pro nové nadechnutí je dobré se inspirovat jak pracují nejen s mládeží i na jiných místech. Z toho důvodu připravujeme společný výjezd autobusem na Slovensko.

Dotovaná cena: 2000 Kč. (Za 3 víkendy)

Celkové náklady se pohybují okolo 3000 Kč za účastníka. Díky každoroční dotaci vedení církve a KS může být tato cena menší. Částku 2000 Kč můžet pokrýt s pomocí sponzorů – například místní sbor nebo KS. Například 1000kč účastník a 1000 Kč místní sbor nebo KS.

Podmínky pro přihlášení:

  1. Zájemce by měl být absolventem vzdělávání Louč 1. (Pokud se nenaplní kapacita, bude program otevřený i dalším zájemcům.)
  2. Účastník se musí zúčastnit všech 3 víkendovek.
  3. Konec přihlašování je 31. 12. 2017 anebo do naplnění kapacity 40 míst.

Půjdeš do toho s námi?

Přihláška ke stažení

Absolventi 2015

Absolventi 2016

Louč_ročník_2016

Absolventi 2017