Biblická témata pro vaše setkání

Zde si můžete stáhnout rozpracovaná témata, které můžete použít pro dorosty a mládeže.


David (Pálava 2011)
Dobyvatelé (2012)
Kdo jsem?
Marnotratný Bůh
Otčenáš
Pobyt ZIMA (2010)
Sváteční pobyt (2012)
Zacheus (Pálava 2013)

Temata k Modlitba Pane

Byly přidané nové soubory! (celý balík ke stažení zde).

 

Jádro křesťanství (Dorost Oldřichovice)
D+M Programy Otčenáš
Duchovní discipliny
Vyběr témat – debatník
Podobenství (dorost)
Co mi brání následovat Krista

Programy na pobyty

Učíme se od Ježíše
První pomoc
Narnia
Program – stanování dorostu
Životní otázky
Víkendovka – dorost

Skupinky
Rozpis témat
Dorostový pobyt

Biblické studium
Témata

Markovo evangélium – studium
Dorost – dle knihy Hrdinové víry
Bůh má moc
Pokušení na poušti
Jakub 5 – Víra a praxe
Pobyt – ranní skupinky

Studium Serendipity Student Bible –  část I. Učíme se o sobě

1. Kdo jsem…můj temperament 2. Jsem někdo, kdo… 3. Zevnějšek…aneb divoké proroctví 4. Strach a potíže 5. Schopnosti 6. Osobnost 7. Zdravý životní styl 8. Sny a touhy 9. Sebedůvěra 10. Nezávislost

První kroky s Ježíšem

I. Kdo je učedník _uvod II. Hřích III. Odpuštění VII. Duchovní boj V. Více o Bibli IV. Každodenní setkání s Ježíšem VI. Více o modlitbě

Další programy

1.Nový člověk
2.Nový Otec
3.Nová rodina

Archa nápadů (Návsí)

Volný čas (ČT Rozvoj) Věčný život (ČT Rozvoj) Sebeovládání a sexuální vztahy před manželstvím (ČT Rozvoj) Mám rád své rodiče (ČT Rozvoj) Flirtování a vážná známost (ČT Rozvoj) Boží láska_2 (ČT Rozvoj) Boží láska_1 (ČT Rozvoj) Alkohol (ČT Rozvoj)

Základy křesťanské víry

Po stopách Izraele (F-M) Po stopách ap.Pavla (F-M) Ovoce Božího Ducha (F-M) 1.list Tesalonickým (F-M)